Home > Artikel Islami > Wanita Shalat Tarawih Berjama’ah

Wanita Shalat Tarawih Berjama’ah

September 2, 2009

Saat Ramadhan, ada pemandangan baru di masjid-masjad kaum muslimin. Masjid-masjid jadi ramai dan penuh jama’ah shalat, terutama ketika shalat Tarawih, tak ketinggalan pula kaum wanita.

Ketahuilah bahwa shalat seorang wanita didalam rumah lebih utama.
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda:
“Janganlah kalian melarang wanita-wanita kalian datang ke masjid, dan rumah mereka adalah lebih baik bagi mereka.” (HR. Abu Dawud:533, Ahmad: 5/195, Ibnu Khuzaimah: 1684, Al Baihaki: 3/131)

Akan tetapi, apabila wanita hendak shalat berjama’ah di masjid maka hendaklah memperhatikan perkara berikut:

1. Izin suami atau orang tua terlebih dahulu.
Rasulullah Shallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Apabila istri kalian meminta izin untuk pergi ke masjid maka janganlah engkau larang.” (HR. Bukhari: 827, Muslim: 1234)


2. Perhatikan pakaianmu.
“Katakanlah kepada wanita beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya…” (QS. An-Nur: 31)
Janganlah seorang wanita menjadi sumber fitnah bagi kaum laki-laki dengan memakai pakaian mencolok yang mengundang perhatian orang banyak. Ikutilah aturan agama dalam berpakaian sehingga bulan yang suci ini tidak ternodai.

3. Janganlah memakai parfum.
Prekara ini yang sering diterjang oleh wanita muslimah, terutama gadis remaja yang baru beranjak dewasa. Padahal larangan masalah ini sangat jelas.

Semoga Allah memberkahi kita pada bulan yang mulia ini, menerima amalan kita dan mengampuni dosa dan semua kesalahan kita amin..

Wallahu‘Alam

Sumber : Zailand Vw Zanky Al-Fur’iny

Advertisements
Categories: Artikel Islami
%d bloggers like this: